Regulamin

Regulamin sklepu

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego DecoStel prowadzonego pod adresem www.decostel.pl. Regulamin ten obowiązuje Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów korzystających z usług tego sklepu internetowego od 01.11.2018 roku.
2.    Właścicielem sklepu jest: Agnieszka Stelęgowska ul. Piaski Zamiejskie 145A, 08-110 Siedlce NIP 821-248-38-00, REGON 142223017, nr rachunku bankowego: 06 1020 5558 0000 8802 3316 8310 Bank PKO BP.
3.    Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.decostel.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
4.    Sklep internetowy www..decostel.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internetowej.

ZAMÓWIENIA
1.    Aby dokonać zamówienia Klienta powinien dokonać rejestracji na stronie sklepu podając wymagane dane.
2.    Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.decostel.pl. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu
3.    Złożenie zamówienia na stronie www.decostel.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4.    Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego dalszej realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu realizacji, anulowanie całości zamówienia).
5.    Firma DecoStel nie wystawia faktury Vat. Do każdego zakupionego upominku zostaje wystawiony paragon na towar wraz z wysyłką.
6.    Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedawcę e-maila, potwierdzającego fakt wysłania zamówionych produktów.
7.    Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek.
8.    Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
9.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

WARUNKI DOSTAWY
1.    Zakupiony towar wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej jak również firmy inpost- paczkomaty. Koszty dostawy są zróżnicowane ze względu na wielkość i ciężar przesyłki. Na koszt dostawy składają się koszty transportu paczki jak również opakowania. Koszt przesyłki widoczna jest w momencie złożenia zamówienia.
2.    Zamówienia realizowane są do 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.
REKLAMACJE
Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien niezwłocznie poinformować mailowo na adres: decostel.agnieszka@gmail.com informując o rodzaju wady lub uszkodzenia. Towar uszkodzony należy odesłać na adres sklepu DecoStel Agnieszka Stelęgowska, 08-110 Siedlce ul. Piaski Zamiejskie 145A. Sklep rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.    Klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy, bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru jednakże tylko w przypadku towaru powtarzalnego- nie przygotowanego na specjalne zamówienie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia  przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu (wraz z pouczeniem) zostanie każdorazowo przesłany Klientowi (po złożeniu zamówienia towaru) na adres e-mail podany przez Klienta.
2. Odstąpienie od umowy nie obejmuje towarów personalizowanych przygotowanych indywidualnie dla danego klienta. Przez słowo personalizowanych rozumie się wszystkie produkty powstałe po wysłaniu indywidualnych danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia takich jak np.: data, imiona, nazwy itp.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Stelęgowska prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą DecoStel Agnieszka Stelęgowska ul. Piaski Zamiejskie 145A, 08-110 Siedlce, NIP: 821-248-38-00, REGON: 142223017 e-mail: decostel.agnieszka@gmail.com w szczególności:
•     umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną w tym dokonywania transakcji sprzedaży
•     zakładania i zarządzania kontami Klienta, oraz zapewnienia obsługi konta Klienta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
•     realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży w oficjalnym sklepie www.decostel.pl
•     realizacji umów poręczenia w ramach Programu Ochrony Kupujących, jeżeli uczestniczysz w tym programie;
•     obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożenia przez Klienta takiej reklamacji;
•     obsługi zgłoszeń, które Klient kieruje do DecoStel.pl (np. przez formularz kontaktowy);
•     kontaktowania się z Klientem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
Przetwarzamy też dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu DecoStel, którym jest:
•     prowadzenie wobec działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług i towarów DecoStel.pl
•     kontaktowanie się z Klientami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą klienta  – przez adres e-mail;
•     zapewnienie obsługi usług płatniczych;
•     zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych DecoStel.pl oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
•     obsługa próśb Klientów przekazywanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
•     organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych;
•     windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
•     przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej Regulamin sprzedaży i Informację cookies strony internetowej zapewnia Decostel.pl

Okres, przez który dane osobowe będę przechowywane:
1)   dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będę przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a)   posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);
b)   zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Agnieszce Stelęgowskiej;
c)    wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
2)   dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Agnieszki Stelęgowskiej na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będę przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
3)   dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będę przechowywane do czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych transmisyjnych dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych Administratora, dane będę przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy.

Prawa osoby, której dotyczę dane osobowe:
1)   prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
2)   prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
3)   prawo żądania od Administratora usunięcia danych
4)   prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
5)   prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
6)   prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
7)   prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczę lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
8)   prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
9)   prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
Prawa wymienione w pkt l)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (adres podany na wstępie)
Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Agnieszki Stelęgowskiej): firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

Wymagamy podania przez Klientów następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę a tym samym świadczyć usługę:
•     adres e-mail, telefon, adres doręczenia zamówienia (ulica, miasto, kod pocztowy), imię, nazwisko (w przypadku składania zamówienia bez  zakładania konta)  lub  adres e-mail, hasło, telefon, adres doręczenia zamówienia (ulica, miasto, kod pocztowy), imię, nazwisko  (w przypadku konta zwykłego).
•     adres email, login, hasło, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm).
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć umowy, a w konsekwencji  Klient nie będzie mógł korzystać z DecoStel.pl
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych Klienta jest dobrowolne.

OCHRONA PRAW AUTORSKICH
1.    Zawartość strony internetowej DecoStel.pl jest chroniona prawami autorskimi. Treści oraz zdjęcia i grafiki publikowane przez jej autorów stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach podległych i podlega ochronie przewidzianej w tej ustawie.
2.    Podstawą do egzekwowania roszczeń za bezprawne wykorzystanie materiałów,  a w szczególności grafik, transferów, papierów decoupage, elektronicznych papierów decopuage w całości lub w części są ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. wraz ze zm.  , oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r z e zm..
3.    Wykorzystywanie produktów graficznych (transfery, grafiki oraz papiery decoupage)  w celach zarobkowych oraz rozpowszechnianie w tym zamieszczani w sieci internetowej całych prac lub tylko ich części bez zgody właściciela sklepu DeoStel.pl jest zabronione.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2018. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już realizowanych usług. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na decostel.pl
2.    W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności kodeks cywilny, ustawy o prawach konsumenta. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów prawa.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (nie dotyczy produktów wykonanych na indywidualne zamówienie).
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz (proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail] – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy …………………………………………………………..- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– Adres konsumenta(-ów)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– Data
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(*) Niepotrzebne skreślić.